5. Dane osobowe

5.1 Składowanie danych osobowych

Dane osobowe klientów będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez sklep internetowy Moticon jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez sklep internetowy Moticon oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego Moticon, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne.

5.2 Udostępnianie danych osobowych klientów

Dane osobowe klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

5.3 Dostęp do danych klienta

Sprzedawca zapewnia klientom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

5.4 Żądanie usunięcia danych osobowych w celu zaprzestania ich przetwarzania

W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, klient ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy sklep internetowy Moticon zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez sklep internetowy Moticon danych osobowych Nabywcy innemu niż sklep internetowy Moticon administratorowi danych.

5.5 Ochrona danych osobowych

Poufne informacje dotyczące klientów, w tym dane osobowe klientów są chronione przez sklep internetowy Moticon przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie